Тусламж

Тавтай морилно уу!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Энэ бүлэг нь манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэргэжилтнүүд болон сонирхогчидод зориулагдсан. Шилдэг агуулга, шинэ маркетингийн санааг хуваалцаж хэлэлцэн, өөрийн мэргэжлийн профайлыг үүсгэж хамтдаа илүү мундаг маркетингч болоорой.

This community is for professional and enthusiast users, partners and programmers. You can ask questions about:

 • хэрхэн Odoo - г тодорхой дэд бүтэц дээр суулгах,
 • Odoo - г хэрхэн өөрчилж тодорхой бизнес хэрэгцээнд тааруулах,
 • Odoo - г тодорхой бизнес хэрэгцээнд ашиглах хамгийн сайн арга юу вэ,
 • хэрхэн өөрийн хэрэгцээнд зориулж модуль хөгжүүлэх,
 • Odoo үйлчилгээний саналуудын тухай тодорхой асуултууд, г.м.

Before you ask - please make sure to search for a similar question. You can search questions by their title or tags. It’s also OK to answer your own question.

Please avoid asking questions that are too subjective and argumentative or not relevant to this community.

You should only ask practical, answerable questions based on actual problems that you face. Chatty, open-ended questions diminish the usefulness of this site and push other questions off the front page.

To prevent your question from being flagged and possibly removed, avoid asking subjective questions where …

 • асуулт болгон зөв: "Таны дуртай ______ юу вэ?"
 • асуултанд хариулт дагуулж илүү хариулт хүсэх: "Би ______ -нд ______ -г ашигладаг. Та нар юу ашигладаг вэ?"
 • шийдвэрлэх бодит асуудал алга: "Бусад хүмүүст над шиг санагддаг болов уу."
 • бидэнд нээлттэй, таамагласан асуулт тавидаг: "______ - вэл яах вэ?"
 • энэ бол асуултаар дүрээ хувилгасан дургүйцэл: “______ хөгийн, тийм ээ?”

If you fit in one of these example or if your motivation for asking the question is “I would like to participate in a discussion about ______”, then you should not be asking here but on our mailing lists. However, if your motivation is “I would like others to explain ______ to me”, then you are probably OK.

(Дээрх хэсгийг Stackoverflow - н түгээмэл асуултуудаас жишээ авсан болно.)

Илүү олон:

 • Хариулт нь асуулт нэмэх эсвэл дэлгэрүүлэх ёсгүй. Үүний оронд асуултыг засах эсвэл асуултын сэтгэгдэл нэмнэ үү.
 • Хариулт нь бусад хариултын сэтгэгдэл байх ёсгүй. Үүний оронд бусад хариулт дээр сэтгэгдэл нэмнэ үү.
 • Хариултууд нь зүгээр л бусад асуулт руу чиглүүлэх ёсгүй. Үүний оронд асуулт дээр "...-тай давхардсан байх магадлалтай" гэсэн сэтгэгдэл үлдээнэ үү. Гэхдээ бусад асуулт эсвэл хариулт дээр чухал нэмэлт мэдээллээр хангасан холбоос оруулахад зүгээр.
 • Хариултууд нь шийдлийн зөвхөн холбоосыг агуулах ёсгүй. Үүний оронд хуулж тавиад ч хамаагүй шийдлийн талаарх тайлбар текстыг хариултанд оруулна уу. Холбоос ашиглаж болох ч энэ нь хариулт дээр нэмэлт болох, эх сурвалжийг дурьдах эсвэл нэмэлт материалаар хангах ёстой.

Answers should not add or expand questions. Insteadeither edit the question or add a comment.

Хариулт нь бусад хариултын сэтгэгдэл байх ёсгүй. Үүний оронд бусад хариулт дээр сэтгэгдэл нэмнэ үү.

Answers shouldn't just point to other questions.Instead add a comment indicating "Possible duplicate of...". However, it's fine to include links to other questions or answers providing relevant additional information.

Хариултууд нь шийдлийн зөвхөн холбоосыг агуулах ёсгүй. Үүний оронд хуулж тавиад ч хамаагүй шийдлийн талаарх тайлбар текстыг хариултанд оруулна уу. Холбоос ашиглаж болох ч энэ нь хариулт дээр нэмэлт болох, эх сурвалжийг дурьдах эсвэл нэмэлт материалаар хангах ёстой.

Answers should not start debates This community Q&A is not a discussion group. Please avoid holding debates in your answers as they tend to dilute the essence of questions and answers. For brief discussions please use commenting facility.

When a question or answer is upvoted, the user who posted them will gain some points, which are called "karma points". These points serve as a rough measure of the community trust to him/her. Various moderation tasks are gradually assigned to the users based on those points.

For example, if you ask an interesting question or give a helpful answer, your input will be upvoted. On the other hand if the answer is misleading - it will be downvoted. Each vote in favor will generate 10 points, each vote against will subtract 10 points. There is a limit of 200 points that can be accumulated for a question or answer per day. The table given at the end explains reputation point requirements for each type of moderation task.

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community and use Google+ communities instead.

5 санал нэмэх, сэтгэгдэл нэмэх
50 санал хасах
30 текст холбоос оруулж, файлууд ачааллах
750 таны намтрыг tooltip - ээр харуулах боломжтой
50 өөрийн сэтгэгдлийг устгах
100 доромжид туг хатгах, өөрийн асуултуудыг хаах
300 бүх бичлэгийг засах, доромж тугуудыг харах
500 бүх хариултыг зөвшөөрнө
500 аль ч сэтгэгдлийг устгах
500 аль ч бичлэгүүдийг хаах
1'000 аль ч асуулт эсвэл хариултыг устгах